• Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4

Woonhuisverzekering

 verplicht  Informatie  kalender

Verzekeringsgegevens

Verzekerd bedrag woonhuis (inclusief fundering, zonweringen en antennes)
i
Glasbreuk meeverzekeren
i
Van buitenkomende onheilen meeverzekeren
i
Aanvullende dekking van 10% meeverzekeren
i
Postcode
Bouwaard woonhuis
Bestemming (gebruik)
Huidige of vorige woonhuisverzekeraar
Clausule
Clausule
Clausule
Heeft u aanvullende mededeling(en) zie (i)
i
Special limit
Nummer Special Limit
Interne opmerking Special Limit