• Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4

Gezinsongevallenverzekering

 verplicht  Informatie  kalender

Verzekeringsgegevens

Wat is uw gezinssamenstelling?
Uit hoeveel personen bestaat uw gezin?
i
Welke dekkingscombinatie wilt u verzekeren? (Zie "i" voor de mogelijkheden)
i
Wenst u een progressieve invaliditeitsuitkering? (Zie voorwaarden)
i
Beroep hoofdkostwinner
Zijn alle verzekerden GEZOND en ZONDER LICHAAMSGEBREKEN en/of ZIEKTEN?
Heeft u aanvullende mededeling(en) zie (i)
i